Gia Dụng Thông Minh NK sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng chi tiết máy tự rót rượu từ cách lắp đặt mới mua về đến cách test và cách dùng thực tế, chi tiết sẽ có trong bài viết sau.